Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel +32 (0) 2 477 57 11

FAQ Fiscaal Attest


Is uw gift aan één van onze projecten aftrekbaar? 

Het UZ Brussel is erkend door het Ministerie van Financiën. Dit betekent dat het UZ Brussel een fiscaal attest kan uitschrijven voor uw gift aan onze organisatie.

Als uw gift groter of gelijk is aan 40 € (gecumuleerd per kalenderjaar) dan is deze fiscaal aftrekbaar. Het UZ Brussel stuurt jou automatisch een fiscaal attest, volgend op het jaar van storting van uw gift.

Het totaalbedrag van de giften wordt automatisch ingevuld in de belastingaangifte van uw donateur als de FOD de naam en het adres van de donateur herkend heeft.

Wanneer heeft u recht op een fiscaal attest? 

U heeft recht op een fiscaal attest, als je gift aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Indien een donateur zijn gift online of via overschrijving rechtstreeks stort van zijn bankrekeningnummer op het rekeningnummer van UZ Brussel Foundation met vermelding “naam project bv Appeltuin" in het vak mededeling.
  2. Indien de donateur een persoon, bedrijf of organisatie is.
  3. Indien de gift niet afkomstig is van een geldinzameling zoals bijvoorbeeld een eetfestijn, een evenement, een tombola, een collecte, ...
  4. Indien de donateur voor de gift geen tegenprestatie krijgt zoals de levering van een goed of dienst, deelname aan een activiteit, logovermelding, promotionele aandacht, ...
  5. Giften die je via een derde partij (bv. paypal, facebook, etc.) doet, geven geen recht op een fiscaal attest om een belastingaftrek te bekomen
  6. Indien de gift minimum € 40 op jaarbasis bedraagt.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering met het ontvangen fiscaal attest? 

Het fiscaal attest geeft recht op een belastingvermindering tot 45% van het gestorte bedrag, vermeld op het fiscaal attest. U recupereert dus tot 45% van het geschonken bedrag. Enkele voorbeelden: 

Totaal van uw gift Het bedrag dat u terugkrijgt Uw reële kost
40 € 18 € 22 €
75 € 33,75 € 41,25 €
100 € 45 € 55 €
250 € 112,50 € 137,50 €

Wanneer ontvangt u uw fiscaal attest? 

Het fiscaal attest ontvangt u automatisch per post in April, volgend op het jaar van de storting van jouw gift. Voorwaarde is dat de gift effectief gestort is op onze rekening ten laatste op 31 december.

Aan welk adres en welke naam wordt het fiscaal attest gericht? 

Een fiscaal attest wordt altijd uitgereikt op naam en adres van de titularis van de rekening waarmee de storting werd uitgevoerd. Het attest wordt verstuurd naar het adres van de rekeninghouder die de storting uitvoerde. Verwittig ons dus tijdig als je adres verandert.

Ik vind mijn fiscaal attest niet meer. Kan ik een kopie krijgen? 

Je kunt op eenvoudig verzoek een kopie van je fiscaal attest krijgen door een e-mail te sturen naar foundation@uzbrussel.be of te bellen naar 02/477 57 11.

Mijn fiscaal attest bevat foutieve gegevens. Wat nu? 

Je kunt op eenvoudig verzoek een kopie van je fiscaal attest krijgen door een e-mail te sturen naar foundation@uzbrussel.be of te bellen naar 02/477 57 11.

Waarom wordt het totaalbedrag van mijn giften niet automatisch ingevuld op mijn belastingaangifte? 

Als de UZ Brussel Foundation jouw Rijksregisternummer kent, kan dat meegegeven worden aan de overheid. Het fiscaal attest wordt dan automatisch verwerkt en vooraf ingevuld in de vereenvoudigde aangifte of aangifte via Tax-on-Web. Je bent vrij om je Rijksregisternummer door te geven via een e-mail naar x.

Wat gebeurt er met het fiscaal attest bij een overlijden? 

Bij een overlijden blijft het fiscaal attest geldig en hoeft het niet te worden aangepast. Gelieve ons tijdig te verwittigen naar welk adres het fiscaal attest van de overleden persoon gestuurd moet worden.

Ontvangt u bij sponsoring een fiscaal attest? 

Bij sponsoring wordt in ruil voor het sponsoringsbedrag zichtbaarheid gegeven aan de sponsor door bijvoorbeeld een logovermelding, een advertentie of andere promotionele aandacht. Aangezien een fiscaal attest enkel mogelijk is in geval van een gift zonder tegenprestatie, is bij sponsoring een fiscaal attest niet mogelijk.

Wat is het maximum aan giften dat men kan inbrengen? 

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

  • ofwel 10% van het totale netto-inkomen
  • ofwel 384.300 euro (aanslagjaar 2019 - inkomsten 2018)

Voor meer info : Klik hier

parallax_img

Contacteer ons

Aarzel niet om ons te contacteren. U kan ons via telefoon of e-mail bereiken. Het UZ Brussel Foundation team helpt u graag verder.

Klik hier

Contact

Universitair Ziekenhuis Brussel

Brussels Health Campus


Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel

+32 (0) 2 477 57 11

Sociale netwerken